Vladimir Dranitsa

Vladimir Dranitsa

Director of LLC Amkodor-Mozha

Tel.: 8 (01796) 5 54 54

Address:: "Amkodor-Mozha" LLC Moskovskaja St., 18, Krupki, Minsk District, 222001, Belarus


First Deputy Director:
Selishchev Genadiy
Tel. +375 1796 5 55 38

Technical Director:
Dubman Valeriy
Tel. +375 1796 5 56 87

Deputy Director for Operations:
Glinnik Anatoly

Head Accountant:
Korotkaja Liliya
Tel. +375 1796 5 51 95

Chief Economist:
Klimkovich Tatjana
Tel. +375 1796 5 52 97

Address

"Amkodor-Mozha" LLC Moskovskaja St., 18, Krupki, Minsk District, 222001, Belarus

Язык: