Andrey Tsyrikov

Andrey Tsyrikov

Director of LLC Amkodor-Spetsservice

Tel.: +375 17 313 77 27

Fax: +375 17 313 77 28

Address: Promyshlennaja St.6, p/b 44, Zalipye village, Uritskiy s/s, Gomel Region, 247023, Belarus


Deputy Director:
Bedik Evgeniy
Tel. +375 17 313 77 31

Chief Engineer:
Volosevich Igor
Tel. +375 17 313 77 30

Chief Accountant:
Kakareko Vera
тTel. +375 17 313 77 26

Address

Briketa St. 39, Minsk, 220003, Belarus

The branch №1 of "Amkodor-Spetsservice" Director
Polyakov Yuriy
Tel. +375 232-987-111

Address

Promyshlennaja St.6, p/b 44, Zalipye village, Uritskiy s/s, Gomel Region, 247023, Belarus


Язык: